Wiercenie Studni

Jak wykonujemy studnie?

Jeśli podejmiemy się wiercenia studni, to w przypadku braku wody lub ilości mniejszej niż 2 tys litrów/dobę, nasz klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wierceniem.

Studnie wiercone

Zadzwoń teraz po wycenę:

tel. 608 097 548

WARUNKI WYKONANIA STUDNI

Każda studnia musi być bowiem wykonana w odległości co najmniej:

1

Przed przystąpieniem do wiercenia studni, na podstawie map hydrologicznych staramy się określić najlepszą lokalizację studni i orientacyjną głębokość. Czasem konieczne jest także zastosowanie metody elektrosejsmicznej. Wpływ na lokalizację odwiertu mają także przepisy prawne.

2

Przy wykonywaniu odwiertu w otworze umieszczamy rury osłonowe zapobiegające przedostawaniu się do studni często zanieczyszczonych wód podskórnych. Po dowierceniu się do warstwy wodonośnej określamy orientacyjną wydajność. Następnie wyciągamy przewód wiertniczy, montujemy filtry i rury studzienne. Przestrzeń między filtrami a średnica otworu wypełniamy żwirem filtrującym. Oprócz rur osłonowych, dodatkowo studnie zabezpieczamy compactonitowym pierścieniem uszczelniającym przed wodami podskórnymi, w których mogą się znajdować bakterie i inne zanieczyszczenia. Wykonuje także obudowę studni, która jest niezbędna do podłączenia i zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem z zimie.
Ostatnim etapem jest pompowanie pomiarowo-oczyszczające.

 

Jakie są korzyści z POSIADANIA STUDNI GĘBINOWEJ

CZYSTOŚĆ - woda czerpana z dobrze zabezpieczonej studni głębinowej,  nie ma bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, więc ryzyko jej skażenia jest minimalne.

WYDAJNOŚĆ I PEWNOŚĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ - własne studnie wiercone zapewniają niezależność od sieci wodociągowej.

BRAK OPŁAT ZA POBIERANĄ WODĘ - jedynym kosztem jest energia elektryczna, którą zużywa pompa. Wodę ze studni można więc używać na przykład do podlewania trawnika bez obawy o wysokie rachunki.

Dane kontaktowe

BIURO NATERM
ul.Księcia Józefa 341, Kraków
tel.: 12 261 46 25
tel. kom.: 608 097 548
BAZA Podolany 117, 34-142 Leńcze
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny.
#