Wiercenie studni głębinowych

Wiercenie Studni Głębinowych

Jeśli podejmiemy się wiercenia studni, to w przypadku braku wody lub ilości mniejszej niż 2 tys litrów/dobę, nasz klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wierceniem.

Zadzwoń teraz po wycenę: tel. 608 097 548

Jak wykonujemy studnie?

1
Przed przystąpieniem do wiercenia studni, na podstawie map hydrologicznych staramy się określić najlepszą lokalizację studni i orientacyjną głębokość. Czasem konieczne jest także zastosowanie metody elektrosejsmicznej. Wpływ na lokalizację odwiertu mają także przepisy prawne.
2
Przy wykonywaniu odwiertu w otworze umieszczamy rury osłonowe zapobiegające przedostawaniu się do studni często zanieczyszczonych wód podskórnych. Po dowierceniu się do warstwy wodonośnej określamy orientacyjną wydajność. Następnie wyciągamy przewód wiertniczy, montujemy filtry i rury studzienne. Przestrzeń między filtrami a średnica otworu wypełniamy żwirem filtrującym. Oprócz rur osłonowych, dodatkowo studnie zabezpieczamy compactonitowym pierścieniem uszczelniającym przed wodami podskórnymi, w których mogą się znajdować bakterie i inne zanieczyszczenia. Wykonuje także obudowę studni, która jest niezbędna do podłączenia i zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem z zimie.
3
Ostatnim etapem jest pompowanie pomiarowo-oczyszczające.
Schemat studni głębinowej

Jakie są korzyści z posiadania studni głębinowej?

CZYSTOŚĆ

Woda czerpana z dobrze zabezpieczonej studni głębinowej, nie ma bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, więc ryzyko jej skażenia jest minimalne.

WYDAJNOŚĆ I PEWNOŚĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ

Własne studnie wiercone zapewniają niezależność od sieci wodociągowej.

BRAK OPŁAT ZA POBIERANĄ WODĘ

Jedynym kosztem jest energia elektryczna, którą zużywa pompa. Wodę ze studni można więc używać na przykład do podlewania trawnika bez obawy o wysokie rachunki.

Warunki wykonania studni

Każda studnia musi być bowiem wykonana w odległości co najmniej:

  • 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
  • 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
  • 15 m od budynków inwentarskich i szczelnych zbiorników na ścieki, kompostowników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (oczyszczone biologicznie)
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (nieoczyszczone biologicznie)

Jeśli podejmiemy się wiercenia studni, to w przypadku braku wody lub ilości mniejszej niż 2 tys litrów/dobę, nasz klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wierceniem.

Zadzwoń teraz po wycenę: tel. 608 097 548